top of page

Voor Beginners

Wat is Filosofie?

De taak van de filosofie is om de mens een alomvattende kijk op het leven te verschaffen. Deze visie dient als een basis, een referentiekader, voor al zijn handelingen, mentaal of fysiek, psychologisch of existentieel...

Read More

Wat is Kapitalisme?

Het kapitalisme is een sociaal systeem dat gebaseerd is op de erkenning van individuele rechten...

Read More

Wat is het Objectivisme?

Hier volgt een korte beschrijving van het objectivisme, die in 1962 door Ayn Rand werd gegeven...

Read More

Wie is Ayn Rand?

Ayn Rand, (geboren op 2 februari 1905 in Sint-Petersburg, Rusland - overleden op 6 maart 1982 in New York, Verenigde Staten), was een vooraanstaande schrijfster en filosofe die een nieuwe filosofie heeft gecreëerd...

Read More
bottom of page